Orientačný cenník - Work studio

Prejsť na obsah
3D vizualizácie
Orientačný cenník pre vypracovanie 3D vizualizácií
  Vzhľadom k tomu, že každá z objednávok je individuálna a rovnako aj požiadavky klientov na náročnosť a rozdielnu detailnosť jednotlivých prác, je aj cena za tieto práce odlišná. Klient má možnosť vybrať si medzi sumou za prácu, ako za celok, alebo nechať určenie ceny hodinovou sadzbou. Na žiadosť klienta vypracujem predbežnú kalkuláciu ceny za kompletné požadované práce.

Uvedený cenník má čisto orientačný charakter.
Svoje služby poskytujem ako živnostník a to na základe vystavovania faktúr za vykonané práce. Nie som platca DPH!
Minimálna cena za celkovú vizualizáciu
80,00 Eur
Základná sadzba podľa celkovej plochy za každé podlažie (zahŕňa stavbu s priečkami a so zastrešením, názorné doplnenie prvkov interiéru a zariadenia z hotovej databázy)1,50 Eur / 1 m2
Podrobné doplnenie interiéru, alebo zariadenia (zahŕňa jednoduché objekty, ktoré je potrebné vymodelovať)
20,00 Eur / 1 kus
Jednoduché stavané oplotenie, brána, bránka, výplne.
10,00 Eur / 1 bm
Jednoduché doplnenie okolia a pozemku stavby do 100 m2
25,00 Eur
Následné neskoršie zmeny a úpravy vizualizácie sú účtované hodinovou sadzbou, prípadne dohodou
15,00 Eur / 1 hod.
Objednávky a informácie:

Telefón: 0949 663 830
E-mail:   info@workstudio.sk
Web:     www.workstudio.sk

Telefón: 0949 663 830
E-mail:   info@workstudio.sk
Web:     www.workstudio.sk
Telefón: 0949 663 830
E-mail:   info@workstudio.sk
Návrat na obsah